Miejsca projekcji narządów na skórze,
w stymulacji odpowiednimi programami i promiennikami,
przy kuracjach wspomagających eliminowanie niektórych schorzeń.

 

 Pokazane na narysowanych poniżej postaciach, biologicznie aktywne miejsca, dobrane zostały z uwzględnieniem zaleceń wielowiekowej praktyki medycyny wschodniej oraz wygody ich lokalizacji w celu zamocowania promiennika, który oddziałuje nieco szerszym polem, niż jego własna średnica. Biorąc pod uwagę możliwość oddziaływania urządzeniem na dwa punkty jednocześnie, zaproponowana receptura składać się może także z dwóch punktów. Należy jedynie odszukać na obydwu rysunkach z postaciami miejsca, dotyczące danego schorzenia. W niektórych przypadkach, gdy pokazanych jest kilka takich miejsc, należy stymulować je kolejno, w obrębie czasu trwania danego programu.

Rysunek postaci z przodu 

 1.  Zaburzenia płuc.
 2.  Nieżyt żołądka.
 3.  Rozstroje wątroby.
 4.  Choroby pęcherzyka żółciowego.
 5.  Zaburzenia w jelicie cienkim.
 6.  Zaburzenia w jelicie grubym.
 7.  Choroby nerek.
 8.  Zmiany w stawie biodrowym.
 9.  Zmiany w stawie kolanowym.
 10.  Choroby pęcherza moczowego.
 11.  Zespół dusznicy bolesnej.
 12.  Niewydolność serca.
 13.  Niedokrwienie mięśnia sercowego.
 14.  Schorzenia śledziony.
 15.  Zaburzenia trzustki.
 16.  Choroby prostaty, pęcherza moczowego.
 17.  Zaburzenia jelita krętego.
 18.  Zaburzenia seksualne.
 19.  Pogorszenie czynności trawienia.
 20.  Zaburzenia w strefie płciowej.
 21.  Obniżenie ostrości wzroku.
 22.  Schorzenia żołądka.

 

 

 

Rysunek postaci z tyłu

 1.  Osteochondroza kręgów szyjnych.
 2.  Zaburzenia serca.
 3.  Schorzenia śledziony.
 4.  Choroba wrzodowa żołądka.
 5.  Zaburzenia trzustki.
 6.  Choroby żołądka.
 7.  Zaburzenia w jelicie grubym.
 8.  Zaburzenia nerkowe.
 9.  Zaburzenia płciowe.
 10.  Zmiany w stawie biodrowym.
 11.  Zaburzenia moczowodu.
 12.  Choroby pęcherza moczowego.
 13.  Choroby pęcherzyka żółciowego.
 14.  Choroby przewodów żółciowych.
 15.  Zaburzenia płuc.
 16.  Rozstroje wątroby.
 17.  Schorzenia nadnerczy.
 18.  Zaburzenia w jelicie cienkim.
 19.  Schorzenia narządów w miednicy małej.
 20.  Zmiany w stawie kolanowym.
 21.  Osłabienie wiązadeł stawu kolanowego.
 22.  Zaburzenia w jelicie grubym.

Dostępne programy wspomagające, w aparacie RGAmed:

Strefy projekcyjne narządów, to strefy odbić reflektorowych, które ujawniają się zarówno w miejscu bezpośredniego rzutu chorego narządu czy układu, jak również w postaci tzw. „miejsc niezrozumiałych”, czyli bólu nie związanego z bezpośrednim rzutem na skórę, porażonego narządu (np. przy schorzeniach wątroby, pęcherzyka żółciowego, czy nerek, bóle zwykle występują w lokalnych odcinkach kręgosłupa, np. okolicy ramienno-łopatkowej itp), dlatego w celu odnalezienia tych stref, posługujemy się rysunkami postaci zarówno z tyłu, jak i z przodu.

W celu wspomagania leczenia schorzeń narządów parzystych, stosuje się strefy symetryczne, a na rysunku pokazane czasem tylko z jednej strony. Podane na rysunkach postaci strefy, nie odzwierciedlają wszystkich stanów patologicznych, nawet tych najbardziej rozpowszechnionych, dlatego w razie potrzeby należy promiennik żółty przymocować do stref, gdzie występują najsilniejsze bóle, lub rzutu do układu, w którym zaszły zmiany patologiczne. Przy wspomaganiu leczenia niektórych chorób (np. zaburzenia neurotyczne, hipertonia itp.) najlepiej jest wykorzystać Biologicznie Aktywne Punkty (BAP), nazwane w poniższej tabeli. Tryb pracy zgodnie z punktami BAP wymaga jednak pewnych umiejętności, wiedzy i staranności przy ich odnajdywaniu. Podczas kłopotów należy zawsze zasięgnąć rady lekarza.

Zaburzenia czynności narządów i układów z uwzględnieniem zalecanych BAP

Tabela BAP

Zaburzenia czynności narządu lub układu

Zalecane BAP

Zaburzenia neurotyczne, związane ze stresem, na tle normalnego lub podwyższonego ciśnienia tętniczego

TR.5 (waj-guań) – z prawej strony

MC.6 (nej-guań) – z prawej strony