Migrena - Metodyka prowadzenia terampii falami milimetrowymi przy wykorzystaniu aparatu RGAmed