RGAmed  – ZASTOSOWANIE

 

Ponieważ wcześniejszy typ aparatu wykorzystującego fale milimetrowe, znany jako CEM-Tech, był w swoim działaniu podobny do obecnej, unowocześnionej i uproszczonej już wersji aparatu RGAmed, wiele z tych wcześniejszych opisów, dotyczących wykorzystania aparatu CEM-Tech, może poprzez analogię, być wykorzystanych przy użytkowaniu tej nowszej wersji aparatu, aż do momentu, gdy wszelkie opracowania, opisy i instrukcje, przetłumaczone zostaną na języki polski na nowo. Do tej chwili, proszę skorzystać z opisu pochodzącego z CEM-Techa, pamiętając, że:

 

ten aparat nowszej generacji RGA-med, w odróżnieniu od wersji wcześniejszej CEM-Tech, ma już tylko 3 programy, czyli:

 

 • nr.1 - odczytywanie informacji;

 • nr.2 - bezpośrednie oddziaływanie na organizm;

 • nr.3 - godzinny program służący do przeprowadzenia terapii anty-pasożytniczych, z opaskami na przegubach dłoni.

W CEM-Techu program pierwszy służył do bezpośredniego oddziaływania na organizm, a program drugi do odczytywania informacji.

 Rozszerzona instrukcja aparatu RGAmed (do pobrania)

Jako nowoczesna technologia z zakresu medycyny informacyjnej, aparat ten w pierwotnym założeniu miał służyć dla celów wojskowych, w tym realizacji kosmicznego programu, załogowych lotów międzyplanetarnych. Przewidziany był do szybkiego usuwania wszelkich dysharmonii, dysfunkcji i zachorowań bez pomocy lekarzy i użycia leków, u ludzi przebywających długi czas w przestrzeni kosmicznej na pokładzie statków. Aparat w Rosji uzyskał już rosyjski odpowiednik Nagrody Nobla i został oficjalnie wprowadzony do klinik, szpitali i przychodni. Aparat do fal milimetrowych jest niezwykle skuteczny i prosty w obsłudze, a ze względu na niewielkie rozmiary, praktyczny jest nie tylko w szpitalu czy nowoczesnej przychodni, ale też i dla rodziny w domu, podczas podróży czy w samochodzie. W Polsce, aparatami do fal milimetrowych, pracują już coraz liczniej doceniający je lekarze.

Fenomenem skuteczności tego aparatu są fale milimetrowe, którymi porozumiewają się wibracyjnie pomiędzy sobą wszystkie komórki żywych organizmów. Sercem technologii fal milimetrowych jest odłączalny od całości aparatu, kryształ rezonansowy. Kryształ ten działa jak twardy dysk komputera. Składa się on z unikalnego i niezrównanego w świecie półprzewodnika, który potrafi zapamiętywać i przechowywać informacje wszelkich obiektów, w tym wibracje odczytane z chorobotwórczych bakterii, wirusów, pasożytów, grzybów, ziół czy leków, a następnie przekazywać je wodzie do picia, którą wcześniej sam też potrafi strukturyzować.

Informację odczytuje się aparatem z kilku kropel wydaliny, wydzieliny lub rzutu chorującego narządu na skórze i wprowadza jako rezonans, promiennikiem do strukturyzowanej wcześniej wody w ilości np. 1,5 - 2 litra (dla dzieci przygotowujemy wody stosunkowo mniej albo może też to być strukturyzowany soczek czy herbatka). Przygotowaną tak wodę popija się w ciągu całego dnia, jak również używać jej można do przemywania czy nawet do kąpieli, gdy wcześniej przygotujemy jej odpowiednią ilość w wannie. Taka woda z informacją staje się swego rodzaju „lekiem homeopatycznym”, skutecznie wspomagającym zdrowienie na tu i teraz, działającym w myśl zasady podobne leczy podobne i jest ściśle dobranym dla danego przypadku i człowieka. Przygotowana w ten sposób dobra woda, może też być pewnego rodzaju natychmiastową „szczepionką” przeciw chorobom infekcyjnym, gdy np. obok pojawia się ktoś z katarem, grypą, anginą czy inną podobną chorobą. Dolegliwości takich, możemy pozbywać się bezpowrotnie już w ciągu kilku godzin od zaobserwowania ich pierwszych objawów.

Rosjanie aparatami tymi leczą już skutecznie wszystko. W stosunkowo krótkim czasie pozbyć się można wszelkich pasożytów, w tym także m.in. uporczywego gronkowca złocistego, borelii, czy wszczepiennych wirusów żółtaczki. Tą metodą oczyścić można dosłownie cały organizm, w tym krew, limfę, wątrobę i wszystkie inne układy, jak i bolące nas tak często stawy, w których gromadzące się w dużej ilości groźnych toksyn powodują obniżenie ich sprawności. Z łatwością, więc można wypłukać z organizmu wszelkie szkodliwe elementy, w tym metale ciężkie, zalegające trucizny, piasek, osady, złogi, a także ich efekty w postaci osteofitów czy ostróg na stopach.

Uzdrawiającą informację można również wprowadzać do organizmu bezpośrednio promiennikiem, poprzez punkty akupunkturowe na meridianach lub poprzez krew przykładając go w miejscach pulsu. Stymulowany w kierunku zdrowia organizm sam się regeneruje, ponieważ zachodzi w nim tzw. zjawisko homeostazy. Promiennikami aparatu i jednym z jego programów łatwo również, w krótkim czasie usunąć z organizmu stres oraz zrównoważyć ciśnienie krwi, co jest niezwykle ważne w chorobie nadciśnieniowej, niedociśnieniu i dolegliwościach ze strony układu krążenia. Uspokojenie organizmu w obecnych warunkach cywilizacyjnych jest podstawową czynnością dnia codziennego, zarówno w pracy, w domu, jak i na parkingu podczas postoju, w trakcie nadmiernie męczącej i stresującej kierowcę jak i pasażerów podróży, samochodem po zatłoczonych ulicach. Po kilku minutach zastosowanego programu aparatu, czujemy wyraźnie przypływ świeżej energii i zrównoważeni jesteśmy gotowi do dalszej podróży. To samo dotyczy szybkiej regeneracji podczas wykonywania wyczerpującej pracy fizycznej czy umysłowej, przy czym nie potrzebujemy tu żadnych chemicznych dopalaczy ani używek, które podobnie jak kawa, działają na bardzo krótko i już po pół godzinie następuje drastyczny spadek energii i koncentracji. Regeneracja aparatem jest skuteczniejsza, a jej efekty są długotrwałe.

Aparat do terapii falami milimetrowymi umożliwia ograniczanie ilości zażywanych leków, w tym nadmiernych ilości leków przeciwbólowych, antybiotyków czy leków uspakajających. Natychmiast łagodzi on ból, przy czym jest bardzo bezpieczny i nie wnosi skutków ubocznych. Pomaga podwyższyć utraconą odporność organizmu, jak też zregenerować mocno osłabione czy wręcz uszkodzone układy, w tym przewód pokarmowy, wątrobę i inne, które mają miejsce po ciężkich chorobach lub w ich trakcie, jak również po radio i chemioterapii. Osoby potrzebujące pomocy, mogą same dla siebie i dla swoich bliskich w domu, przeprowadzić taką uzdrawiającą terapię jak również i uzdrawiającą „żywą wodę”. W poważniejszych chorobach, należy jednak zawsze konsultować się z lekarzem.

Jak działa ta informacyjna technologia z udziałem dobrej tzw. „żywej wody”?

Czym dla organizmu jest dobra, czysta woda i to że woda posiada pamięć, nie potrzeba chyba nikomu uświadamiać, gdyż prawie już wszyscy znamy film „Woda- Wielka tajemnica”, ale gdyby ktoś jednak potrzebował takiej informacji, to powiem, że nasz organizm składa się z niej w około 80 %. Nawet kości zawierają 25-40% wody, a mózg aż 86-98%! Używanie wody zabrudzonej energetycznie, chemicznie lub bakteriologicznie, jest w istocie równoznaczne z wyrokiem śmierci! Nasz organizm potrzebuje codziennie około 3-4 litry dobrej i czystej wody. A ile i co wypijamy??? O zgrozo...!!! Oprócz swojej czystości, najistotniejszą jest informacja, jaką wypijana woda zawiera. Ta tzw. „żywa woda”, to woda strukturyzowana, zawierająca informację uzdrawiającą, a tę można dostarczyć do niej za pomocą wspomnianego, unikalnego w świecie promiennika z aparatu RGAmed. Woda bowiem, może zmieniać swoją strukturę objętościowo – molekularną pod wpływem działania na nią stojących obok przedmiotów, pól elektromagnetycznych, wibracji mechanicznych, światła, domieszek chemicznych, a także co niezwykłe, również idei, myśli, uczuć, słów, emocji, dźwięków, energetycznych wibracji kryształów, a nawet muzyki.

Jakże więc bardzo szkodzą naszemu zdrowiu odbierane przez nas rezonansem, zakodowane w dostarczanej do organizmu niedobrej wodzie i różnych innych mieszankowych cieczach zwanych szumnie „napojami”, złe wibracje z przemysłowego ich produkowania, z supermarketów, elektromagnetycznych urządzeń, złej i nieharmonijnej muzyki, agresji. To wszystko złe i chorobotwórcze wibracje, które obok pozostałych, dostarczanych nam codziennie wszechobecnych trucizn i szkodliwości całego narastającego elektrostresu, kodują wodę naszych tkanek rozdrażnieniem i agresją, powodując narastającą dysharmonię i rozregulowanie całego organizmu. Dobra woda, podobnie jak i dobre uczucia, jest źródłem dobrego życia. Wniosek nasuwa się wiec sam...

Zrozumienie chorobotwórczego mechanizmu destrukcji pomaga w procesie zdrowienia. Zastosowanie tej nieskomplikowanej wiedzy może pomóc najbliższej rodzinie oraz otoczeniu poprzez zharmonizowanie najpierw siebie, a później innych – to jest bardzo proste. Trzeba zacząć rozróżniać i przywiązywać wagę do tego, co wprowadzamy do naszego organizmu i organizmów swoich bliskich, a zwłaszcza dzieci.

Człowiek jest istotą elektromagnetyczną, składającą się w większości z wody i reagującą jak niezmiernie wielki, subtelny zmysłowy receptor, odbierający wszelkie informacje elektromagnetyczne z zewnątrz. To te otaczające nas niekorzystne i chorobotwórcze informacje, w połączeniu z wszechobecnymi truciznami i elektrosmogiem, czynią nas istotami wiecznie rozdrażnionymi, osłabionymi i chorymi.

W uzdrawianiu chodzi głównie, o regularne oczyszczanie organizmu z nagromadzonych toksyn i chorobotwórczych drobnoustrojów oraz skasowanie tych pochłoniętych przez naszą własną wodę, rozprzestrzenionych po całym organizmie, negatywnych informacji energetycznych i zastąpienie ich zapisaniem nowej, prawidłowej informacji o zdrowiu i harmonii. W wyniku tego, prawidłowo ukierunkowana krew, polaryzuje komórki i wprowadza właściwy stan napięcia na ich powierzchni. Właściwie spolaryzowane komórki skutecznie uniemożliwiają wtargnięcie do ich wnętrza, poprzez prawidłowo napiętą błonę, tego co szkodliwe. To właśnie można osiągnąć za pomocą wprowadzenia do wody odpowiedniego, harmonizującego rezonansu fal milimetrowych o wzorze „Pierwotnej Matrycy” - „Matrycy Zdrowia”, uzyskanej ze strukturyzującej wodę wibracji promienników RGA-medic. Dodana do tego jeszcze informacja odczytana z chorobotwórczych obiektów, „chowających” się gdzieś w zakamarkach naszego organizmu, pozwala je usuwać na podstawie funkcjonującej w homeopatii zasadzie, że podobne leczymy podobnym.

Woda z naszych wodociągów posiada jakby zmiętą, szkodliwą dla zdrowia strukturę. Organizm traci wiele energii, aby ją sobie „uzdatnić”, a przecież każdy z nas otrzymał ściśle określoną i ograniczoną ilość własnej życiowej energii, przypisaną nam przy narodzinach i nie jest obojętne, na co ją przedwcześnie tracimy.

Woda z czystego, górskiego potoku i krystalicznie czystych źródeł jest właściwie niedostępna. Posiada ona pięknie ukształtowaną geometrycznie, pod postacią regularnych gwiazdek, podobnie jak śnieżynki, strukturę. Woda, która składa się z takich uporządkowanych kryształków, jest właśnie wodą strukturyzowaną. Jest ona doskonale przyswajana przez organizm i natychmiast zaczyna spełniać swoje w nim zadanie.

Drugą znaczącą właściwością wody jest fakt, że potrafi ona zapamiętywać zapisane w niej informacje i przechowywać je przez dłuższy czas. Przykładem może być tu „woda święcona”. Ponieważ nasz organizm składa się w większości z wody, największe znaczenie ma więc jakość informacji dostarczanych do niego wraz z nią. Jesteśmy tym, co do swoich tkanek wprowadzamy, a lepiej przecież być zdrowym i szczęśliwym niż ...

Nową dziedziną, staje się więc medycyna informacyjna, której istotą jest podawanie rozregulowanemu organizmowi impulsu informacyjnego, o tym jak ma on zacząć na nowo prawidłowo funkcjonować, przy pomocy fal milimetrowych. Można już tu mówić o tzw. leczeniu kwantowym, które stanowi nowe terapeutyczne podejście do problemu leczenia ludzi. Opiera się ono na założeniu, że na poziomie energetycznym (kwantowym), umysł i ciało człowieka wzajemnie się przenikają, jako dwa poziomy energetyczne i nastawienie umysłu wpływa na stan ciała. Wszystko, bowiem jest energią wibracyjno-informacyjną. Powstała już nowa nauka pod nazwą eniologia, jako nauka o wymianie informacji drogą energetyczną. W jej rozumieniu proces uzdrawiania, to przekazywanie energii wibracyjno-informacyjnej poprzez rezonans energetyczny np. od uzdrowiciela (ang. - healer’a), czy odpowiednio skonstruowanego urządzenia technicznego, rezonującego odpowiednimi częstotliwościami fal milimetrowych do organizmu człowieka uzdrawianego. Rezonans energetyczny wymaga jednak częstotliwościowego dostrojenia się do wzorca tzw. „Matrycy Doskonałości” w sposób precyzyjny. RGA-medic, jako aparat techniczny, jest w tym względzie najbardziej zbliżony do doskonałości, gdyż pozbawiony jest emocji własnych i niekorzystnych domieszek ludzkiego ego.

 W czym pomaga aparat RGAmed?

 • Skutecznie przyśpiesza i aktywizuje procesy leczenia – zarówno w szpitalu, w przychodni, gabinecie lekarskim i w domu.
 • Działa przeciwinfekcyjnie, przeciwalergicznie, wzmacnia układ odpornościowy zarówno profilaktycznie, jak i przed czy po radio i chemioterapii oraz zabiegach operacyjnych czy przebytych ciężkich chorobach.
 • Szybko usuwa grypę, anginę, katar czy niedyspozycje w obrębie zatok czy strun głosowych szczególnie przydatny dla śpiewających artystów i ludzi o tzw. zawodach bliskiego kontaktu, zwłaszcza lekarzy, a w tym głównie chirurgów.
 • Usuwa z organizmu toksyny, pasożyty, grzyby oraz uporczywe i oporne bakterie, w tym gronkowca złocistego, borelię, jak również wirusy, takie nawet jak wirusy wszczepienne żółtaczki i wiele innych.
 • Oczyszcza układ moczowy, przewód pokarmowy, wątrobę, krew i limfę.
 • Przyśpiesza gojenie się złamań, urazów, poparzeń i zranień czy ran pooperacyjnych, a także odleżyn. Prawie natychmiast tamuje krwotoki, uśmierzając ból. Skutecznie wspomaga i skraca okres rekonwalescencji po urazach i zachorowaniach czy operacjach. Jest szczególnie pomocny dla górników, sportowców i wyczynowców.
 • Przywraca sprawność kręgosłupa i rdzenia kręgowego, w sposób natychmiastowy, bezlekowo łagodzi bóle.
 • Równoważy półkule mózgowe, ośrodki energetyczne i układ neurohormonalny.
 • Odmładza organizm, poprawia pamięć i sprawność mózgu oraz całego umysłu.
 • Eliminuje stres i normalizuje ciśnienie krwi w sposób natychmiastowy, jak też eliminuje zmęczenie i pobudza do dalszej pracy czy wysiłku.
 • Strukturyzuje wodę i tworzy z niej idealny na „tu i teraz” lek homeopatyczny, precyzyjnie dobrany dla momentu danego schorzenia i konkretnej osoby.
 • Skutecznie wspomaga leczenie nałogów, w tym również nałogu nikotynowego.
 • Jest skuteczny m.in. przy depresjach, udarach, upośledzeniach, autyzmie, nadpobudliwości i ADHD, jako tzw. Delfino-terapia w warunkach domowych, z użyciem unikalnego promiennika „CEM-Tech Delfin” z wibracją delfina – terapeuty.

Ktoś kiedyś napisał, że w odpowiednim czasie, ludzkość otrzyma pomoc w postaci technologii, która umożliwi wyeliminowanie większości chorób. Technologia medycyny informacyjnej opartej na falach milimetrowych jest początkiem serii tego typu urządzeń, w tym przypadku niezwykle skutecznego, rosyjskiego aparatu  RGAmed i jego rewolucyjnych promienników.

Zachęcamy do indywidualnych kontaktów w zakresie informacji o terapiach, zakupie aparatu RGAmed (także w systemie ratalnym), doradztwa i konsultacji.

Udzielamy również informacji o możliwości współpracy przy sprzedaży i dalszym promowaniu wymienionych urządzeń, jak i tych niezwykle skutecznych terapii.

Zapraszam do współpracy lekarzy, terapeutów, osoby prywatne, zainteresowane zminimalizowaniem spożycia przez ludzi nadmiernej ilości leków chemicznych, jak również osoby zainteresowane sprzedażą.

Wspólnie, razem zmienimy ten świat na lepszy, szczęśliwszy i zdrowszy!!!

Kontakt:

tel. +48 32 45 79 951 lub +48 601 463 290

 RGAmed, RGA medic, RADAMIR, CEM-tech

Oferujemy również oryginalne Piramidy Horusa różnej wielkości z Instytutu Kyborg w Niemczech Haralda Alke, ich twórcy i konstruktora.

 

 

 
©RGAmed Company®Ltd, Litwa
Licencja dla Irena Mielimąka 2013 - 2021
ul. Narutowicza 45, 44-280 Rydułtowy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      http://falemilimetrowe.pl
© 2008 Strona informacyjna - Aparaty serii IQ-Well, Aparat RGAmed, fale milimetrowe - terapie, medycyna informacyjna, przywracanie naturalnych funkcji organizmu | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de