Aparat do terapii falami milimetrowymi RGAmed

 

I. Jak działa terapia falami milimetrowymi?

Fale milimetrowe są językiem, który używany jest przez nasze komórki do komunikowania się między sobą. Komórka jest aktywna i wysyła drgania o określonej częstotliwości. Te drgania generują ruch fal. Udowodniono, że cały świat jest przesiąknięty takimi „malutkimi” drganiami, które pozwalają na zrozumienie istnienia organizmu oraz przyszłość w zakresie jego rozwoju. Zgodnie z częścią modeli mechanicznych, każdy obiekt ma podwójną naturę, jedną materialną i drugą elektromagnetyczną, gdzie wszystko emituje drgania, a każda komórka jest częścią zazębiającego się systemu.

Wiemy, że ciało składa się z komórek, a każda z tych komórek działa jak fabryka, która otrzymuje pożywienie i tlen oraz wydala odpady. Odbywa się to poprzez błony komórkowe. Napięcie na błonie wynosi od 60-90 mV. Jeśli wartość ta jest niższa lub wyższa, to komórka działa z mniejszą wydajnością.

Radiowe fale milimetrowe posiadają częstotliwości zawarte między 42,3 i 80 GHz. Błony naszych komórek drgają i komunikują się między sobą zgodnie z częstotliwością podobną do tych fal. Zakłócenia równowagi tych fal są przyczyną problemów zdrowotnych. Aparat generuje fale o tym samym natężeniu, co nasz organizm, tj. 10 mW/cm2 (jest ono parę rzędów wielkości mniejsze niż promieniowanie z telefonu komórkowego).

Fale milimetrowe rozprzestrzeniają się w organizmie poprzez płyny wewnątrzkomórkowe, międzykomórkowe, receptory skóry oraz linie energetyczne, które to dzięki rezonansowi rekonstruują i odbudowują drgania błon komórkowych. Poprawia to funkcje komórek i ich komunikację między sobą.

Terapia falami milimetrowymi (MMW) została starannie zbadana w Rosji w ciągu ostatnich 30 lat, a bazuje ona na setkach badań i tysiącach referencji. Terapia MMW oparta jest o zjawiska naturalne, dając bardzo skuteczne efekty i nie powoduje działań ubocznych. W wyniku jej stosowania następuje zanik objawów oraz odbudowa organów i struktury systemów – warunek wstępny dla długotrwałego wyniku terapii. Naukowcy i badacze rosyjscy, stosując terapię falami milimetrowymi w biologii i medycynie, zostali dwukrotnie nagrodzeni - pierwszy raz w roku 2000 najbardziej prestiżową nagrodą Krajową w Rosji (równoważną nagrodzie Nobla w świecie Zachodnim).

II. Efekty terapii falami milimetrowymi, aparatem RGAmed

Pierwszy efekt – Wzmocnienie drgań komórek, które następuje w wyniku rezonansu (a w tym przypadku – biorezonansu) fal emitowanych przez komórki z falami generowanymi przez aparat RGAmed – jego częstotliwość jest taka sama jak drgania błon komórkowych zdrowych komórek. Napięcie błonowe utrzymywane jest na stałym poziomie dzięki działaniu tych fal milimetrowych. Jeżeli następuje zmiana tych częstotliwości, to zmienia się także napięcie błonowe i odpowiednio funkcjonowanie komórek.

Drugi efekt – Błona komórkowa każdej komórki posiada receptory, które odbierają informacje z zewnątrz. Jeżeli receptory te mają zmniejszoną czułość na hormony i bodźce sygnałowe, komórki są mniej wydajne. Receptor może być bardziej lub mniej aktywny. Fale milimetrowe aktywują receptory i tym sposobem stają się one bardziej czułe i odbierają informacje w sposób bardziej skuteczny.

Trzeci efekt – Poprawa komunikacji między komórkami. Ciało ludzkie składa się z 1016 komórek. Dla utrzymania działania bez zakłóceń tak skomplikowanego systemu, potrzebny jest pewien mechanizm synchronizacji funkcji organizmu. Aparat RGAmed moduluje częstotliwości organizmu w obrębie obszaru poddawanego zabiegowi i działa jak mechanizm synchronizacji. Rekonstruuje on „rytm zdrowia”- tzw. ”matrycę zdrowia” organizmu, który został utracony w czasie choroby. W ten sposób, chroniony jest właściwy i wrodzony system przekazywania informacji organizmu. Jednym z silnych efektów działania fal milimetrowych jest zmniejszenie lepkości krwi. Ma to olbrzymie znaczenie, zwłaszcza dla ludzi starszych, czy zagrożonych zawałem serca.

Testy wykonane w Rosji pokazały, że „niezależnie od rodzaju choroby, fale milimetrowe normalizują parametry układu odpornościowego, poprawiają mikro krążenie, równoważą metabolizm organizmu, opóźniają starzenie i wydłużają długość życia, zapobiegają rozwojowi chorób i przechodzenia ich ze stanu ostrego w stan chroniczny, zmniejszają ryzyko zapadania na choroby onkologiczne, wzmacniają działanie lekarstw oraz redukują ich działanie toksyczne skracają okres leczenia, poprawiają stan zdrowia pacjentów po zawałach i porażeniach, przyspieszają 2,5 – 3krotnie leczenie złamań i dodatkowo posiadają niekwestionowane działanie w przynoszenia ulgi w cierpieniu. Ponieważ fale milimetrowe aktywują receptory komórek, które stają się bardziej czułe na hormony i enzymy, mogą być, zatem także stosowane przy zabiegach kosmetycznych w celu stymulacji skóry i redukcji zmarszczek. Skóra staje się z wiekiem mniej wilgotna, ale poprzez wzmocnienie błony komórkowej i poprawę krążenia krwi, może nastąpić odbudowa jej żywotności”.

Urządzenia do terapii za pomocą fal milimetrowych zostały poddane przez ponad 8 lat rozległym testom klinicznym w czołowych szpitalach rosyjskich. Tylko w samej Rosji przebadano w latach 1993-2000 skuteczność fal milimetrowych na 20.680 pacjentach. W 96,94% przypadków zanotowano pozytywne wyniki (wyzdrowienie – duża poprawa, poprawa). Efektu terapeutycznego nie zaobserwowano u 3,06% uczestników testów. Urządzenia do generacji fal milimetrowych są rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej i zostały certyfikowane. Metody leczenia zostały zatwierdzone przez te same władze.

Wpływ fal milimetrowych na błony komórek krwi został skrupulatnie przebadany. Zaobserwowano poprawę struktury krwi, generalnie zwiększoną ilość limfocytów a szczególnie limfocytów T (ważnych czynników dla ochrony odporności) oraz wzrost ilości antyutleniaczy i substancji biologicznie aktywnych. Fale milimetrowe normują ważne wskaźniki krzepnięcia krwi oraz chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca w wyniku skurczu naczyniowego. Dodatkowo stymulują one wytwarzanie krwi, tak potrzebnej przy leczeniu pacjentów chorych na choroby onkologiczne. Fale milimetrowe wpływają na wypełnienie żył krwią, dynamikę strumienia limfy oraz transportowanie różnych substancji i gazów.

Zastosowanie klasycznej terapii za pomocą fal milimetrowych odnosi się do wszystkich układów organizmu, jak układu krwionośnego, limfatycznego itp. a częstotliwości rezonansowe występują w przedziale fal milimetrowych. Przeprowadzono badania np. na hemoglobinie krwi na poziomie rezonansu magnetycznego nukleazy. Hemoglobina została aktywowana na częstotliwości 42,194 GHz, co zwiększyło do trzech razy zdolność przesyłu czerwonych ciałek krwi. Przyspiesza to poprawę stanu uszkodzonych tkanek oraz odtruwania organizmu. Dlatego leczenie za pomocą tych częstotliwości na charakter uniwersalny w szeregu procesów patologicznych. Dzięki takiemu efektowi, metoda ta jest najskuteczniejsza przy zabiegach wykonywanych na obszarach i strefach o obfitym ukrwieniu, takich jak arterie i żyły.

Jednym z najważniejszych mechanizmów działania fal milimetrowych jest aktywacja endorfin – hormonu radości. Wpływa on pozytywnie na zespół bólu, odbudowuje tkanki, rekonstruuje napięcie żył i mikrocyrkulację. Fale milimetrowe posiadają wyraźną skuteczność w stymulacji sprawności układu odpornościowego.

Aktywacja anty utleniaczowego układu organizmu, która jest realizowana za pomocą fal milimetrowych, blokuje procesy utleniania lipidów (tłuszczowców, co odgrywa rolę przy pojawianiu się pewnych stanów chorobowych i ich pogarszania. Udowodniono, że fale milimetrowe są niezastąpione przy rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego i – co najważniejsze – przy zapobieganiu tego schorzenia.

Duża skuteczność, redukcja zażywania leków i brak efektów ubocznych, co zostało udowodnione w czasie długoletnich badań klinicznych, oznacza, że fale milimetrowe mogą być zalecane do szerokiego stosowania przy leczeniu różnych schorzeń oraz działaniach zapobiegawczych.

Zarówno zasady, jak i metodologie zostały starannie przestudiowane i potwierdzone kliniczne przez długoletnie badania w rosyjskich i innych szpitalach. Aparat do terapii falami milimetrowymi, został poddany licznym testom klinicznym zanim został zatwierdzony i certyfikowany przez Departament Zdrowia Rosji. Aparatem posługują się obecnie służby medyczne, weterynarze i biolodzy z różnych krajów. Kryształ rezonansowy, stanowiący serce tej technologii, został wynaleziony przez profesora A. Kożemjakina. Kryształ może być eksploatowany w różnych zakresach częstotliwości. Kryształy te są zdolne do zapisu informacji ze wszystkich możliwych do pomyślenia obiektów biologicznych i przechowują te informacje bez ograniczeń czasowych.

III. Terapia przy pomocy Fonicznego Zapis Rezonansu (FRI) – jest oddzielną gałęzią terapii milimetrowej umożliwiającą „zapis” częstotliwości i zwracanie tej informacji do organizmu.

Odłączalny kryształ, używany do funkcji FRI, składa się z krystalicznego, unikalnego i niezrównanego w świecie półprzewodnika, wynalezionego przez rosyjskich uczonych. Kryształ ten działa jak twardy dysk komputera.

Można na nim zapisywać informacje w postaci częstotliwości drgań od ludzi, zwierząt, roślin, lekarstw lub innych obiektów. Gdy etap zapisu jest zakończony, należy odłączyć kabel od kryształu i wówczas kryształ przesyła zwrotnie informacje uprzednio na nim zapisane.

Przy zapisywaniu lokalnych częstotliwości włączonym wcześniej właściwym programem, kryształ przechowuje te informacje, przez co najmniej pięć lat. W celu skasowania (usunięcia) informacji należy wykonać tę samą sekwencję, trzymając kryształ w powietrzu przy włączonym w aparacie programie.

Jest to ważne i należy tego przestrzegać, jeżeli wielu ludzi używa tego samego aparatu i ważne jest to dla terapeuty pracującego z pacjentami.

Terapia FRI działa jak pewien rodzaj homeopatii. Kryształ dostraja się sam automatycznie do każdego czynnika chorobotwórczego (powodującego chorobę), np. wirusa, który zaatakował organizm lub obszaru bólu różnego rodzaju i dokonuje zapisu pewnego rodzaju „fotografii choroby”.

Kryształ nie „interesuje się” niejako tym, jaki typ wirusa lub bakterii szkodliwie oddziałuje na organizm. Ogólnie rzecz biorąc nie wie, co „fotografuje”. W związku z tym, zadaniem samego człowieka jest znalezienie strefy optymalnej dla działania kryształu.

Reszta dokonywana jest przez sam kryształ, który zapisuje informacje i oddziałuje na miejsce bólu tymi samymi częstotliwościami, które wcześniej sam zaabsorbował. Jest to naturalna wymiana drgań charakterystyk chorób w organizmie i niszczenia ich. Okres trwania zabiegu zależy od intensywności rozwoju choroby.

Komórki zdrowe też reagują na fale radiowe, lecz wpływ ten jest ograniczony w porównaniu do niszczących efektów działania na chorobotwórcze mikroorganizmy, które mnożą się wewnątrz żywego organizmu. Dla zdrowych komórek stanowi to właśnie bodziec zdrowotny.

Zasady, na których oparta jest metoda, są dobrze przebadane i potwierdzone klinicznie przez długoletnie doświadczenia w szpitalach w Rosji i w innych miejscach. Aparat został także poddany wielu testom klinicznym, zanim został zatwierdzony i certyfikowany przez Departament Zdrowia w Rosji. Aparaty te są obecnie stosowane przez służbę medyczną, weterynarzy i biologów w Rosji oraz w innych już krajach.

Efekty działania homeopatii. Leki homeopatyczne są rozcieńczone i dają efekt jedynie w przypadku, jeśli homeopata dobierze właściwy rodzaj leków. Terapia FRI działa zgodnie z tą samą zasadą, ale jest łatwiejsza do aplikacji, ponieważ informacja jest pobierana bezpośrednio z organizmu, zatem nie jest możliwe nieprawidłowe dokonanie wyboru. Po zapisaniu informacji na krysztale, jest on odłączany od kabla i przykładany bezpośrednio do ciała na miejsce, które ma być poddawane działaniu fal.

Można również naładować wodę przez umieszczenie w dzbanku zapisanego kryształu okrytego cienką folią plastikową. Wystarczy oddziaływanie dla 1,5 - 2 litrów wody na dzień. Wodę należy popijać w ciągu dnia, niezależnie od zabiegów aplikowanych bezpośrednio na ciało. W ten sposób oddziałujemy na problemy zdrowia dwiema różnym drogami.

Dzbanek o pojemności do 5 litrów, wypełniony wodą strukturyzuje się jednym kryształem w czasie 7,5 minut. Wystarczy, więc spokojnie poczekać, aż do zakończenia trwania programu, który kończy się po 10 minutach.

Polecam obejrzenie filmu pt. Woda, wielka tajemnica, aby uzmysłowić sobie, jak wielkie znaczenie dla życia na Planecie, ma tzw. „pamięć wody”. 

IV. Najnowszy Aparat do fal milimetrowych RGAmed - UNIKALNY SPOSÓB NA BYCIE ZDROWYM

Aparat ten cechuje się trzema wyróżniającymi się formami terapii. Pierwsza z form jest jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną funkcją, tak zwaną terapią FRI (Fonowy Zapis Rezonansu). Kryształ może gromadzić informację od ludzi, roślin, żywności lub innych obiektów. Po zakończeniu gromadzenia takiej informacji, następuje rozpoczęcie odbicia zwrotnego zapisanej informacji z kryształu do organizmu lub wody, w formie ekstremalnie słabych fal radiowych. W czasie tego procesu funkcje bakterii i mikroorganizmów są osłabiane i w krótkim czasie zamierają. W ten sposób tworzy się składnik elektromagnetyczny wytrzymałości organizmu, który uzupełnia odporność na szczepienia. Zdrowe komórki również odpowiadają na działanie fal radiowych, jednak ze względu na ich wielką ilość, wpływ ten jest niewielki w porównaniu z oddziaływaniem na chorobotwórcze mikroorganizmy, które są rozproszone po organizmie. Dla zdrowych komórek nie jest to nic innego jak korzystna dla zdrowia stymulacja. Terapia FRI działa, więc jako pewien rodzaj elektronicznej homeopatii, jako że obydwa rodzaje terapii wychodzą z założenia, że ich działanie jest oparte na podobnej zasadzie. Zaletą terapii FRI jest pobieranie informacji bezpośrednio z organizmu, a zatem ryzyko niewłaściwego „dawkowania” jest tym samym wykluczone. Informacja może być także pobierana z różnych substancji wydzielanych/wydalanych z organizmu, jak: ślina, mocz, łzy, a nawet kał (wszystkie te informacje są zapisywane na krysztale i mogą być przesłane do wody pitnej, jako, że woda ma zdolność odbierania i gromadzenia takiej informacji. Tak przetworzoną wodę pijemy w celu osiągnięcia dalszego efektu homeopatycznego.

Drugą funkcją jest oczyszczanie organów, która to funkcja jest znacznie skuteczniejsza od innych sposobów terapii.

Trzecią funkcją jest lokalne oddziaływanie na miejsce bólu.

Kombinacja terapii za pomocą fal milimetrowych i terapii FRI w obrębie tego samego aparatu oferuje unikalne możliwości dla ludzi w zakresie poprawy w sposób naturalny ich zdrowia i jego ochrony.

Terapie powyższe mogą być intensywnie aplikowane, a obszary zastosowania są w zasadzie nieograniczone.

 • Jedną z największych zalet aparatu RGAmed, jest jego zdolność likwidacji pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów oraz różnego typu stanów zapalnych. Do usuwania wszelkiego rodzaju pasożytów zarówno u ludzi, jak i zwierząt, służy zastosowane w tym aparacie ułatwienie, w postaci odpowiedniego czasowo programu i nakładanych na przeguby dłoni opasek, podłączonych do aparatu. Wystarczy godzinny relaks, z podłączonymi do aparatu i założonymi na przeguby dłoni opaskami, aby pozbyć się uciążliwych i osłabiających organizm, wszelkich, uporczywych pasożytów, których toksyny wypłukujemy później z organizmu, wypijaną w ciągu doby, wodą strukturyzowaną.
 • Bogaty w informacje odczyt choroby zawierający, występujący w postaci zjawiska ból, informację o źródle infekcji, informację o wirusach, pasożytach czy bakteriach, który później może być zwrócony z powrotem do źródła tej informacji. Biorezonans pokonuje patologię i odbudowuje komórki organizmu i ich prawidłowe funkcje. Gorączka i zapalenia mogą ustąpić w bardzo krótkim czasie. Trudno jest znaleźć bardziej skuteczną terapię dla leczenia stanów zapalnych i usuwania wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów.
   
 • Możliwe jest prawie natychmiastowe przyniesienie ulgi w cierpieniu. Jest sprawą znaną, że ból wywołuje zmiany częstotliwości magnetycznych w uszkodzonych komórkach. Kryształ odczytuje tę zmianę i przywraca komórką ich prawidłową częstotliwość drgań. Przy zastosowaniu odpowiedniej częstotliwości, receptory nerwowe nie odbierają żadnych patologicznych informacji i dana osoba nie odczuwa więcej tego bólu. Tak dzieje się w efekcie 90 do 95% wszystkich zabiegów. Zaleca się, aby ból ostry był leczony w pierwszej fazie metodą terapii FRI.
   
 • Oczyszczanie całego organizmu - Takie oczyszczanie powinno być wykonywane przez wszystkich raz do roku, w celu wzmocnienia organizmu. Każdy krok zabiegu musi być wykonywany oddzielnie.
   
 • Strukturyzacja wody - wszystkie biochemiczne reakcje organizmu są aktywizowane przez płyny ustrojowe. Od początku życia, płyny nasze są strukturyzowane, lecz stopniowo funkcja ta maleje z wiekiem i sposobem życia. Terapia milimetrowa m.in. strukturyzuje płyny w całym organizmie, lecz można także strukturyzować wodę za pomocą aparatu RGAmed Strukturyzacja podnosi generalnie poziom energii, zwiększając tym sposobem efekt wszystkich stosowanych zabiegów. Im bardziej, strukturyzowana jest woda, którą pijemy, tym lepiej. Dodatkowo prowadzi to do strukturyzacji płynów w organizmie, co przyczynia się do skuteczniejszej komunikacji międzykomórkowej.

Można sobie przykładowo wyobrazić, że boli nas gardło. Po pierwsze, zapisujemy na krysztale częstotliwość z okolicy gardła, poprzez przyciśnięcie podłączonego do aparatu kryształu, do bolącego obszaru. Następnie przenosimy też „zapisaną” informację do strukturyzowanej wody, która będzie używana do popijania, po czym przykładamy kryształ do gardła. Dokonujemy zapisu na kryształ, co godzinę w celu uaktualnienia informacji o zmianie częstotliwości drgań, mutujących się w kolejnych pokoleniach drobnoustrojach, co szczególnie jest przydatne przy walce z wirusami. Właśnie to kilkakrotne powtarzanie tych samych czynności w obrębie schorzałego miejsca, powoduje osłabianie mutujących się w kolejnych pokoleniach wirusów, co przynosi w efekcie ich całkowite unicestwienie i definitywne usunięcie z organizmu. Dla wielu szczepów groźnych wirusów, ta metoda jest jedyną z możliwych, w celu ich skutecznego i szybkiego unicestwienia.     

Częstotliwości drgań emitowane przez organizm są obecne we wszystkich wydzielinach i wydalinach, takich jak ślina, łzy, mocz, czy kał. Należy umieścić trochę takiej wydzieliny pod cienką folią plastikową, aby nie zabrudzić lub zamoczyć kryształu; następnie przystąpić do „zapisu”.

Mocz i ślina są bardzo dobrym materiałem, ponieważ zawierają w sobie wszystkie częstotliwości organizmu. Ślina może być przydatna przy leczeniu grypy, natomiast w innych przypadkach skuteczniejsza jest próbka moczu, czy kału, lub wydzieliny ropnej.

W przypadku chorób oczu, zaleca się pobranie łez. Ale częstotliwości mogą być także zapisywane z punktów akupunkturowych oczu. Można później spać z kryształami przyłożonymi bezpośrednio na powieki, ale odczyt pobieramy zawsze z punktów akupunkturowych lub łez, aby nie bezpośrednio z zamkniętych powiekami, gałek ocznych.

Stan zapalny jest naturalnym sposobem walki organizmu z drobnoustrojami. Jeśli jednak zapalenie przeradza się w stan chroniczny, organizm jest pozbawiany dużej ilości energii przez długi czas. Dzięki terapii FRI, organizm może powrócić do zdrowia dwukrotnie szybciej. Zapisywane są częstotliwości z walki toczonej w organizmie, a poprzez przesłanie zwrotne tych częstotliwości do organizmu, walka przez moment nasila się, aby odporność organizmu uległa wzmocnieniu. Terapia FRI może być stosowana przy wszystkich rodzajach problemów zdrowotnych, ponieważ nie przynosi efektów ubocznych.

Metoda ta posiada szerokie zastosowania, które w zasadzie są nieograniczone. Niektóre z nich są następujące:

 • Bogaty w informacje odczyt choroby, jako zjawiska ogólnego bólu, infekcji, informacji o wirusach, pasożytach i bakteriach, który później może być zwrócony z powrotem do źródła tej informacji. Biorezonans pokonuje patologię i odbudowuje komórki organizmu. Przywracane są w ten sposób ich prawidłowe funkcje.
   
 • Możliwe jest prawie natychmiastowe przyniesienie ulgi w cierpieniu. Jest sprawą znaną, że ból wywołuje zmiany częstotliwości fal elektromagnetycznych w uszkodzonych komórkach. Kryształ rejestruje tę zmianę i zmienia częstotliwość drań z patologicznych na właściwą. W ten sposób informacja płynąca do receptorów nerwowych jest blokowana i nie występuje ból. Jest to skuteczne w 90 do 95% wszystkich zabiegów terapeutycznych.

 

V. WYNIKI BADAŃ

Wyniki terapii za pomocą aparatu do fal milimetrowych.

 
Terapeuci stosowali tę metodę przez sześć lat od roku 2001 i uzyskali następujące wyniki.

 1.  Wrzody i blizny na dwunastnicy: Wyleczenie wrzodów 98%, dobry stan zdrowia w okresie pięciu lat po terapii 79%. Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u 10% osób. 
   
 2. Chroniczne zapalenie oskrzeli i astma: Stan poprawy u 87%, dobry stan zdrowia w okresie dwóch i więcej lat u 68%.
  Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u ponad 48%
 1. Komplikacje z powodu cukrzycy typu 1: Ustąpienie objawów zaćmy (katarakty) u 78%, ustąpienie objawów schorzeń nerkowych u 52%, ustąpienie objawów problemów sercowo-naczyniowych u 58%. 13% dzieci biorących insulinę mogło zaprzestać jej przyjmowania (pod kontrolą endokrynologów). Poprawa ich stanu zdrowia została potwierdzona przez testy laboratoryjne.
  U 89% komplikacje wycofały się. Generalna poprawa zdrowia u 96%, kontynuacja dobrego stanu zdrowia przez rok lub dłużej u 45%. Konieczność powtórzenia terapii u 93% osób.
   
 2.  Hipertonia (nadciśnienie tętnicze krwi; zwiększone napięcie (np. mięśni)): Stan stabilny z niskim ciśnieniem krwi w powiązaniu z zmniejszonymi dawkami leków u 82%, stabilizacja stanu u 89%, kontynuacja dobrego stanu zdrowia przez rok lub dłużej dla 75%. Konieczność powtórzenia terapii dwu- lub trzykrotnie u ponad 87% osób.
   
 3. Schorzenia sercowo-naczyniowe: Redukcja wielu okresów zaostrzenia choroby u 82%, redukcja dziennej dawki stosowanych leków u 94%, kontynuacja dobrego stanu zdrowia u 82%. Konieczność powtórzenia terapii dwu- lub trzykrotnie u 75% osób.
   
 4. Choroby wątroby: (marskość, zapalenie wątroby, inne choroby wątroby): Polepszenie parametrów biochemicznych funkcji wątroby u 82%, unormowanie struktury narządu (zbadane za pomocą badania ultradźwiękowego i tomografii komputerowej) u 58%, kontynuacja stanu polepszonego zdrowia przez rok lub dłużej u 73%. Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u 87% osób.
   
 5. Schorzenia żeńskich organów rozrodczych: poprawa u 83%, kontynuacja stanu polepszonego zdrowia przez rok lub dłużej u 74%. Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u 62% osób.
   
 6. Schorzenia męskich organów rozrodczych: Poprawa stanu u 72%, kontynuacja stanu polepszonego zdrowia przez rok lub dłużej u 68%. Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u 52% osób.
   
 7. Choroby układu ruchowego: Poprawa stanu u 86%, kontynuacja stanu polepszonego zdrowia przez rok lub dłużej u 72%. Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u 52% osób.
   
 8.  Alergie: Poprawa stanu u 84%, kontynuacja stanu polepszonego zdrowia przez rok lub dłużej u 62%. Konieczność powtórzenia terapii dwukrotnie lub więcej razy u 63% osób badanych.
   
 9.  Zaskakująco bardzo dobre wyniki, otrzymano również w leczeniu nowotworów, jak i przy ich profilaktyce.

 

 

RGAmed, RGA medic, RADAMIR, CEM-tech

 

 

 

 

 

 

 
©RGAmed Company®Ltd, Litwa
Licencja dla Irena Mielimąka 2013 - 2021
ul. Narutowicza 45, 44-280 Rydułtowy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      http://falemilimetrowe.pl
© 2008 Strona informacyjna - Aparaty serii IQ-Well, Aparat RGAmed, fale milimetrowe - terapie, medycyna informacyjna, przywracanie naturalnych funkcji organizmu | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de