Unikalne możliwości promienników "RGAmed Delfin"?

 

Bez względu na wiek, delfinoterapię może stosować każdy.
Może ona być stosowana dla poprawy ogólnego stanu psycho-fizycznego oraz dla rozwiązywania poważnych problemów zdrowotnych.
Delfiny są zwierzętami o bardzo dużym polu bioenergetycznym, które podobne jest do ludzkiego.
Zastosowanie delfinoterapii w delfinariach związane jest jednak z bardzo wysokimi kosztami oraz koniecznością przeznaczenia na ten cel odpowiednio długiego czasu, związanego z dalekim wyjazdem oraz pobytem w instytucie.
RGAmed-DelfinDzięki opracowaniu unikalnej metody przenoszenia energetycznych informacji z delfina na promiennik za pomocą aparatu do terapii falami milimetrowymi „RGAmed”, zaistniała możliwość przeniesienia i zastosowania delfinoterapii w warunkach domowych. Efektywność promienników z zapisem wibracji delfina została już udowodniona. Całkowitą nowością jest możliwość stosowania promienników z oddzielną wibracją delfina i delfinicy.
W najbliższym czasie pojawią się również specjalne promienniki dla dzieci.
Stosowanie promienników „RGAmed Delfin” jest niezwykle łatwe ze względu na fakt, że umieszczono je w specjalnej damskiej i męskiej bransoletce,
którą nosi się na ręku.
Podstawowym oddziaływaniem żywego delfina, podobnie jak i naszego promiennika „RGAmed – Delfin” jest wewnętrzna harmonizacja wszystkich systemów organizmu człowieka, w tym także jego struktury bioenergetycznej, co prowadzi do znacznego wzmocnienia sił obronnych organizmu, a to z kolei zmusza
organizm do podjęcia samodzielnej walki z dolegliwościami i dysfunkcjami, doprowadzając go do homeostazy.
Promiennik „ RGAmed-Delfin” samoczynnie „dostosowuje się” do każdego konkretnego człowieka i samodzielnie podejmuje lecznicze
oddziaływanie w tym miejscu, w którym jest to niezbędne. Jeśli przykładowo przyczyną choroby jest nadciśnienie, to w rezultacie ciśnienie to stopniowo
powraca do normy. Gdyby w grę wchodziła np. bezsenność, to zastosowanie promiennika wspomaga uporanie się z nią, itp.
Szybkość pojawiania się pozytywnych efektów uzależniona jest od wieku i stopnia zaawansowania dysfunkcji organizmu. Może to być np. jeden dzień lub
jeden tydzień, czy miesiąc, czyli dla każdego indywidualnie.
Bransoletkę z promienikiem nosi się na ręku, albo kładzie na noc od poduszkę, bądź zawiesza na łóżku nad głową śpiącej osoby. Okres oddziaływania promiennika „RGAmed-Delfin” jest nieograniczony! Należy go jednak chronić od uderzeń, silnego ogrzania i kontaktu z wodą.
Promiennika nie wolno zamoczyć!

Czym jest delfinoterapia i w jakich dziedzinach medycyny jest ona stosowana?
Delfinoterapia wzbudza wciąż rosnące zainteresowanie, gdyż chodzi o wywoływanie przez nią efektów przeciwbólowych, o leczenie depresji, zwiększenie możliwości uczenia się ludzi, w tym również dzieci, upośledzonych i autystycznych. Istnieją pozytywne opinie na temat zmian aktywności działania mózgu, spowodowane poprawą synchronizacji półkul mózgowych. Efekt fizjologiczny kontaktów ludzi z delfinami charakteryzuje się znacznymi zmianami aktywności mózgu. Ten mechanizm oddziaływania jest przedmiotem szczegółowych badań przez uczonych z różnych krajów.
Delfiny podobnie jak ludzie wykazują podobny kardiogram i skład krwi. Posiadają one czterokomorowe serce, podobną do ludzkiej
temperaturę ciała, a także porównywalną wagę mózgu. „Skanując” pacjenta, zwierzęta wyczuwają charakterystyczną wibrację chorego organu.
Posiadają one zadziwiające biopole i „obcując” z delfinem, człowiek pozbywa się stresu, odczuwa przypływ życiowej energii, a także
uwalnia się od negatywnych emocji, wprowadzając w ich miejsce emocje pozytywne.
Te same rezultaty otrzymujemy poprzez noszenie damskiej lub męskiej bransoletki „RGAmed Delfin”, przy której „skutkami ubocznymi” może pojawić się wzmocnienie witalności w postaci wzrostu libido, a także uzyskanie smukłej i młodzieńczej sylwetki ciała.

Delfinotierapia dzieli się na dwa zasadnicze kierunki, a mianowicie na:

 1. swobodne współdziałanie ze zwierzęciem, z minimalnym udziałem specjalistów takich jak lekarz, trener, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, itd.
  W tym przypadku pacjent sam nawiązuje kontakt z delfinem i sam wybiera sposoby współdziałania z nim, w ramach dopuszczalnych możliwości.
  Rola specjalistów ogranicza się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno człowiekowi, jak i delfinowi.
 2. Specjalnie zaprogramowane obcowanie ze zwierzętami, które odbywa się przy udziale specjalistów, czyli lekarza, psychoterapeuty, psychologa, itd.
  Obcowanie ze specjalistą, dla pacjenta ma efekt psychoterapeutyczny, a obcowanie z delfinem spełnia w tym przypadku rolę tła w środowisku.

Delfinotierapię można zaliczyć do psychoterapii naturalnej, ze względu na wpływ obiektu naturalnego, czyli delfina, który posiada działanie lecznicze.

Wskazania do delfinoterapii:

   • cerebralny paraliż dziecięcy (CPD);
   • wczesny autyzm dziecięcy (WAD);
   • syndrom Dauna i inne genetyczne patologie;
   • minimalna dysfunkcja mózgowa (MDM) lub syndrom deficytu uwagi i nadruchliwości (SDUiN);
   • zaburzenie czynnościowe centralnego systemu nerwowego (ZCCSN);
   • upośledzenie umysłowe (oprócz głębokiego stopnia), zaburzenia mowy i słuchu;
   • głuchota nerwowo sensorowa (GNS);
   • nerwice, zaburzenia stresowe pourazowe (ZSP);
   • zaburzenia depresyjne o charakterze nie endogennym (poziom subdepresyjny);
   • zaburzenia pamięci, zaburzenia w przyswajaniu wiedzy.


Wysoka efektywność została odnotowana przy kuracji pacjentów z urazami psychicznymi, cierpiącymi wskutek wypadków, krytycznych incydentów,
czy dzieci-zakładników. Maksymalna efektywność metody delfinoterapii przejawia się przy terapiach, związanych z czynnościowymi zaburzeniami różnych systemów organizmu, naruszeniem przemiany materii, zaburzeń psychosomatycznych.
Wykorzystanie delfina jest uwarunkowane jego naturalnymi predyspozycjami. Ma tu miejsce połączenie jego unikalnych cech fizycznych, jak i wysokiego intelektu, a także potrzeba obcowania z ludźmi, czyli obcowania pomiędzy gatunkami. Miejsce ma wykorzystanie niewerbalnych środków obcowania, w tym zachowań zabawowych, a także specyficzny stosunek człowieka do delfina. Jest to jednym z najbardziej jaskrawych, archaicznych symboli z początków czasu, stanowiących archetyp rodzący silne, pozytywne nastawienie. Na styku tych elementów pojawia się tak zwany „Efekt delfina”, będący potężnym czynnikiem leczniczym. Już samo postrzeganie delfina, zawiera w sobie efekt psychoterapeutyczny.

Co może wnieść delfinoterapia w życie człowieka? Może ona:

   • spowodować zasadniczą przebudowę stosunku do jego własnej osoby, jak również do otaczających ludzi, przyrody i świata zewnętrznego;
   • wyciągnąć człowieka z tzw. niewoli samoizolacji, a także może stymulować rozwój osobisty, zainteresowania światem zewnętrznym, a to z kolei jest warunkiem do przywrócenia i skorygowania optymalizacji stosunków społecznych;
   • występować w charakterze sensorowego stymulatora, aktywizując pracę struktur mózgowych, jak i całego organizmu, a także może stymulować
   • ekspresję werbalną, sprzyjając werbalnemu i sensomotorycznemu rozwojowi ludzi, w tym także dzieci autystycznych i dzieci z obniżonym intelektem;
   • stymulować proces rozwoju osobowości;
   • uzupełniać deficyt pozytywnych emocji i zabezpieczać wsparcie dorosłym i dzieciom przeżywającym samotność, czy stan braku adaptacji, zaspokajając potrzebę afiliacji, czyli z punktu widzenia psychologii, jednej z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka, wyrażającej się w dążeniu do bycia razem
   • z innymi ludźmi, przyłączania się do osób i grup społecznych oraz poszukiwania ich akceptacji. Zasadniczym jej źródłem jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa.

delfinoterapia-nosDzięki delfinom, w delfinoterapii zanika stresujący sterylny gabinet medyczny, który był dla dziecka prawdziwym horrorem, a zastępuje go ciepły i pluszczący basen. Znika też lekarz i terapeuta w białym wykrochmalonym kitlu, powtarzający w kółko te same nudne ćwiczenia, a na jego miejscu pojawia się sympatyczne i miłe w dotyku zwierzę, zawsze skore do zabawy, a co najważniejsze, zawsze z przylepionym do pyszczka wielkim uśmiechem. Entuzjasta ultradźwięków Igor Dagorujczenko, psychiatra z Instytutu Dziecięcej Terapii przy Ministerstwie Zdrowia Ukrainy, wpadł na pomysł, aby każde dziecko z pomocą trenera, każdorazowo przynajmniej przez kilkadziesiąt sekund przytulało czoło do nosa delfina. Kość, bowiem to najlepszy przewodnik do transmisji ultradźwięków.
Kontakt z wibracjami delfina, w trakcie zajęć terapeutycznych wpływa na wytwarzanie przez organizm endorfin, a te z kolei pobudzają wydzielanie hormonów
wpływających na poprawę emocji i nastroju. Dzięki nim udaje się nawet zmniejszyć ból i pobudzić procesy uczenia się.
Delfinoterapia daje też coś, o co trudno w rehabilitacji tradycyjnej, a mianowicie emocjonalną więź ze zwierzęciem.
Rusłan Fiedorowicz Pawłowski, dyrektor delfinarium w Eupatorii na Krymie mówi: nie wierzyłem w lecznicze właściwości kontaktu z delfinami, dopóki nie zobaczyłem małego chłopca z Niemiec, który miał paraliż dziecięcy i ruszał tylko prawą ręką. Jego rodzice chcieli pozwolenia na przebywanie dziecka
po 15 minut dziennie w basenie z parą naszych delfinów. To była zwykła zabawa, a po niej masaż. Po dwóch miesiącach chłopiec, z niewielką pomocą matki, założył buty i sam je zasznurował. W ten sposób dowody na skuteczność terapii ultradźwiękami można naocznie zobaczyć. Potwierdza je też wykres z encefalografu, przedstawiający pracę mózgu chorego dziecka, bezpośrednio po delfinoterapii.
Widać na nim, że w częstotliwościach wskazujących na zaburzenia umysłowe, np. autyzm, występuje zbliżona do normy aktywność fal mózgowych.
Efekt delfinoterapii okazał się rewelacyjny. Udało się pomóc ponad 15 tys. dzieci, zwłaszcza cierpiącym na autyzm. Maluchy, które nie potrafiły wypowiedzieć
ani jednego słowa, teraz rozmawiają czytają i reagują na otoczenie.

Na świecie działają tylko trzy takie centra m.in. na Ukrainie i USA. Czas oczekiwania na przyjęcie do tych placówek wynosi ponad rok. Delfinoterapia obecnie jest zalecana przez lekarzy jako doskonałe leczenie wspomagające. W delfinariach rehabilitowane są osoby cierpiące na 80 różnych chorób zwłaszcza psychicznych, neurologicznych oraz onkologicznych. W naszym kraju delfinoterapia jest uznaną prawnie metodą rehabilitowania ludzi.

Promiennik „RGAmed Delfin” z zapisaną wibracją delfina lub delfinicy, umożliwia stosowanie tego typu terapii także samodzielnie w warunkach domowych.  


Lista chorób leczonych w delfinariach:

   • ataksja Fredricha
   • autyzm
   • bezwład
   • białaczka
   • brak ciała Modzelowatego
   • choroba zwyrodnieniowa mięśni
   • depresja
   • dysleksja
   • dystrofia mięśniowa
   • dystonia
   • eukomalacja
   • gruźlica skóry
   • guz mózgu
   • hypotomia
   • kalectwo umysłowe i fizyczne
   • kruchy chromosom X
   • kurcz dziecięcy
   • kurcz dziecięcy Hiddena
   • małogłowie
   • młodzieńcze zapalenie mózgu
   • neurofibromatoza
   • niedorozwój nerwu wzrokowego
   • niedowład
   • niedotlenienie
   • niedokonany podział przodomózgowia
   • opóźnienie rozwoju
   • obustronne porażenie
   • porażenie połowiczne
   • porażenie czterokończynowe
   • pierścieniowate chromosomy
   • padaczka
   • przerost komory serca
   • porażenie trzykończynowe
   • psychoza maniakalna
   • przerost mózgu
   • stwardnienie guzowate
   • statyczne uszkodzenie mózgu
   • stwardnienie rozsiane
   • śpiączka
   • tylny rozszczep kręgosłupa
   • twardzina skóry
   • trysomia mozaikowa
   • utrudnienie czynności ruchowej
   • uszkodzenie wzroku
   • upośledzenie mowy
   • uszkodzenie słuchu
   • utrata zdolności pisania
   • udar mózgu
   • utrwalone przykurcze stawów
   • uszkodzenie rdzenia kręgowego

 

 

 
©RGAmed Company®Ltd, Litwa
Licencja dla Irena Mielimąka 2013 - 2021
ul. Narutowicza 45, 44-280 Rydułtowy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      http://falemilimetrowe.pl
© 2008 Strona informacyjna - Aparaty serii IQ-Well, Aparat RGAmed, fale milimetrowe - terapie, medycyna informacyjna, przywracanie naturalnych funkcji organizmu | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de