Skrócona instrukcja wykorzystania aparatu RGAmed

RGAmed, RGA medic, RADAMIR, CEM-tech

Praca urządzenia w 1-szym programie

RGAmed - program pierwszy

 

Program 1-szy stosuje się do przeprowadzania terapii informacyjno-falowej (IFT).
Czas pracy urządzenia w 1-szym programie (IFT) trwa 1 minutę.

 

Jak funkcjonuje program 1-szy?
Promiennik odczytuje informacje z danego obiektu, zapamiętuje je i oddaje.
Metoda ta oparta jest na wykorzystaniu wtórnych nośników informacji w krysztale, mogącym stworzyć spektralny anagram fal milimetrowych (KWCZ).
Do przeprowadzenia tego typu terapii kryształ umieszcza się płaską, pracującą powierzchnią na dane miejsce, na przykład podskórny meridian, albo na miejsce bezpośrednio bolące, lub rzut narządu na skórze (np. rzut żołądka, wątroby, itp.) Następnie uruchamia się program 1 i w ciągu 1 minuty, aż do automatycznego wyłączenia urządzenia. W tym czasie na kryształ zostaje zarejestrowane promieniowanie zarodka początkowego bólu, lub tworzy się przestrzenny obraz miejsca, nad którym znajduje się kryształ. Dostrojenie kryształu odbywa się automatycznie. Po zakończeniu zapisu na kryształ, czyli po samoczynnym wyłączeniu się aparatu, odłączamy promiennik od przewodu łączącego z urządzeniem i mocujemy go plastrem lub opaską, na miejscu dokonania zapisu.
Kryształ (IFT) z zapisaną informacją będzie funkcjonował już automatycznie. Membrana znajdująca się w krysztale zaczyna przetwarzać i generować dostarczoną informację w obrazie nisko-intensywnych fal elektromagnetycznych, których działanie jest uzdrawiające dla człowieka.
Przy działaniu fal milimetrowych, oddziałujących na podskórne przenikanie, następuje niszczenie mikroflory, która tą chorobę wywołała. Komórki ciała człowieka poddane działaniu tego urządzenia, otrzymają impuls do prawidłowego ich funkcjonowania. Komórki pod wpływem promieniowania milimetrowego stają się bardziej odporne. W razie wystąpienia nagłego bólu, terapia falami milimetrowymi odnosi nieporównywalne skutki w postaci natychmiastowego ustąpienia bólu albo jego znacznego złagodzenia.
 
Miejsca do zamocowania kryształów, po odłączeniu ich od aparatu:

 • na miejscu, skąd odczytywaliśmy informację,
 • na symetrycznych częściach ciała,
 • na dużym pojemniku z wodą strukturyzowaną,
 • na segmentowej części kręgosłupa,
 • na punktach akupunkturowych odpowiadających organom wewnętrznym, w zależności od danej choroby.


W razie potrzeby informacje zapisuje się na dwa kryształy i mocuje się je na różne miejsca ciała. Jeden kryształ np. umieszcza się na miejscu, z którego informacja była odczytana, a drugi na głównych arteriach krwionośnych. Do tego popija się również wodę, do której wprowadzono informację, zapisaną na krysztale.

 

 

Czas stosowania
Czas oddziaływania zwrotnego: od 15 minut do 3 godzin. Przy przewlekłych bólach (na przykład ból wywołany przez artretyzm stawów albo osteoporozę) zapisany kryształ należy przyłożyć w miejscu bólu, na okres do 24 godzin.
Ważnym warunkiem efektywnego oddziaływania aparatem, jest możliwość powtórnego zapisu z miejsca patologicznego schorzenia. Przy oddziaływaniu w miejscach ostrego zapalenia, zapisywania informacji dokonuje się nieco częściej, to znaczy kilkakrotnie, co 30 min (ostry katar, bóle urazowe), zaś w stanach przewlekłych wystarczy to robić 1-2 razy na dobę.


Program IFT stosuje się w następujących przypadkach:

 • dla zapisu informacji na krysztale z wydzieliny, bądź wydaliny biologicznej organizmu takiej, jak mocz, ślina, łzy, kał, ropa z rany, śluz z nosa, śluz z pochwy itp.), po czym, informacje przenosi się na zrestrukturyzowaną wodę, którą popija się w celach leczniczych lub stosuje do przemywania. Tą metodą można utworzyć bardzo skuteczny rodzaj „ leku” o działaniu podobnym, jak szczepionka wodna przeciwko np. katarowi, grypie lub przeciwko innym, niebezpiecznym chorobom wirusowym,
 • dla zapisu informacji z leków, z przeniesieniem tej informacji w miejsce pulsu, na wodę albo na cukier, dla uzyskania elektronicznej kopii danego preparatu. Taką metodę stosuje się w przypadkach, gdy pacjent ma alergię na dany lek lub, gdy wiemy, że lek ma silne właściwości toksyczne.

 

 

Właściwości programu 1-go aparatu:
Wciągu 1 minuty, dopóki urządzenie działa w 1 programie, na półprzewodniku informacyjnego kryształu, powstaje elektroniczna kopia sczytywanego miejsca lub obiektu. Może to być miejsce stanu patologicznego, miejsce dotknięte urazem, miejsce odpowiedzialne za odporność, naczynie limfatyczne, biologiczne wydzieliny i wydaliny, leki, itd…
Po automatycznym wyłączeniu urządzenia (po 1 min), automatycznie zaczyna się odtwarzanie zapisanego i zmodyfikowanego, milimetrowego zapisu, uaktywniającego system immunologiczny i polepszającego cyrkulacje krwiobiegu i mikro-krwiobiegu, w kierunku miejsca chorobowo zmienionego.
Atutem działania programu 1, jest bardzo niskie zużycie energii na roboczej części kryształu, pracującego w automatycznym trybie emitowanych fal, nie większy, jak 10mkW, co pozwala uniknąć nadwerężenia mikro-cyrkulacji krwi, w chorobowo zmienionym miejscu.
Bardzo ważną cechą programu 1 jest uzyskanie elektronicznej kopii problematycznego miejsca i przeprowadzenie uzdrawiających zabiegów kryształem zawierającym te informacje, na odkrytej części ciała, w miejscach położonych symetrycznie ( np kończyny), albo na arterii krwionośnej, w przypadku, gdy miejsca te są chorobowo zmienione, jak przy wrzodach, otwartych ranach, poparzeniach, otwartych naczyniach krwionośnych, opuchliźnie, nagłym bólu, itd…
Równie ważną cechą 1 programu aparatu, jest możliwość nagrania informacji z różnych płynów ustrojowych, przenoszenie jej na wodę, którą później można używać w celach uzdrawiających do przemywania, płukania, albo do picia. Pozwala to przeprowadzić zabiegi w miejscach niedostępnych takich, jak oczy, cewka moczowa, pochwa itp…

Ważną i istotną cechą jest też możliwość prowadzenia długich, uzdrawiających zabiegów kryształami zawierającymi informację, w automatycznym programie bez obecności urządzenia.

 
Praca urządzenia w programie 2-gim aparatu

progr-2


 
Program 2-gi KWCZ, program terapii milimetrowej (MM terapii)
Czas pracy urządzenia w 2-gim programie - 10 min.
Program 2-gi stosuje się w następnych przypadkach:

 

 • Działanie falami milimetrowymi z możliwością używania kryształów do strukturyzacji wody.
 • Działanie w programie 2-gim KWCZ, stosuje się w projekcji na organy wewnętrzne, układ krwionośny, płuca, punkty stymulujące na powierzchni ciała będące odpowiednikami organów wewnętrznych, otwarte rany, poparzenia, bolące miejsca, punkty biologicznie aktywne, receptory na dłoniach i stopach.
 • Do przygotowania wody do picia.
 • Do przygotowania do kąpieli zdrowotnych (dla rąk i nóg)

 

Ogólny czas zabiegów KWCZ nie powinien przekraczać 30min na dobę.


Cykl oddziaływania obejmuje 10-15 procedur kilkuminutowych, lub 2-3 dziesięciominutowe, przeprowadzane codziennie. W razie potrzeby procedury powtarza się przez 1-3 tygodnie, z zastosowaniem dwutygodniowej przerwy przed kolejną ich serią.

 

W celu ułatwienia, warto skorzystać z tabel znajdujących się w zakładce pt. Miejsca projekcji narządów na skórze, lub z punktów pokazanych przy poszczególnych schorzeniach, opisanych w zakładce pt. Metodyki oraz pobrać Rozszerzoną Instrukcje Aparatu, gdzie pokazane są dodatkowe możliwości skutecznego przeprowadzania terapii. Najprostsza metoda polega na przyłożeniu promiennika w miejsce, gdzie boli i uruchomienie aparatu w programie 2-gim. W zakładce pt. Artykuły jest artykuł o stresie, gdzie pokazana jest bardzo prosta metoda natychmiastowego pozbycia się stresu. Terapie te są zupełnie nieszkodliwe i nieskomplikowane. Może je wykonać dosłownie każdy.

 

Woda napromieniowana falami milimetrowymi używana jest w celach leczniczych, jak  i profilaktycznych.
Do napromieniowania wody falami milimetrowymi, używa się analogicznej metody, jak przy przygotowywaniu wody potrzebnej do przenoszenia informacji z kryształu. Kryształ podłączony przewodem do aparatu, umieszcza się na folii spożywczej (nieprzepuszczającej wody, gdyż promiennika nie wolno zamoczyć!), którą umieszczamy na powierzchni wody, w wypełnionym, szklanym naczyniu, następnie uruchamia się program 2. Po zakończeniu programu, promiennik i folię zdejmujemy. Czas trwania programu to 10 min.

 

Wskazania do stosowania terapii skrajnie wysokiej częstotliwości (NWC):

 • zespół chronicznego zmęczenia
 • częste choroby przeziębieniowe
 • choroby układu sercowo-naczyniowego: choroba nadciśnieniowa i hipotonia, tromboflebit, żylakowe rozszerzenie żył i in.choroby oskrzeli i płuc: bronchit, kaszel, angina, tonzilite, przewlekłe zapalenie gardła, zapalenie płuc, polipy w nosie, założenie nosa, zapalenie zatok przynosowych i zapalenie zatoki czołowej i inne.
 • choroby jamy ustnej: ból zębów, zapalenie jamy ustnej, parodontoza, ślinotok i inne.
 • choroby narządów trawiennych: mdłości, wymioty, spazm przełyku, zgaga, choroby przełyku, choroba wrzodowa, rozwolnienie, nieżyt żołądka, cukrzyca, hemoroidy, choroby wątroby i inne.
 • choroby układu moczowo płciowego: anuria, zapalenie gruczołu krokowego, ból w okolicach prącia, nerwice seksualne i inne.
 • choroby ginekologiczne: klimakterium, zapalenie gruczołu sutkowego, przewlekła choroba macicy, zapalenie jajników i inne.
 • choroby ucha: zapalenie ucha, zapalenie ślinianki przyusznej i inne.
 • choroby oczu: zapalenie rogówki oka, zapalenie spojówek, katarakta, glaukoma, wylew krwi do siatkówki i inne.
 • choroby układu nerwowego: zapalenie korzonków nerwowych, nerwoból międzyżebrowy, uszkodzenie splotu ramiennego, skurcz palców przy pisaniu i inne.
 • nerwice: migrena, depresja, spadek nastroju, bezsenność, senność, alergie i  inne.
 • choroby narządów ruchu: naruszenie sprawności ruchowej i czuciowej kończyn, ochłodzenie kończyn, artretyzm i inne.
 • choroby skóry: świerzb skórny, egzema i neurodermit, czyraki, łuszczyca i inne.
 • różne inne choroby: podwyższona temperatura ciała, grypa, gorączka, bóle fantomowe, zatrucie czadem, drgawki dolnych kończyn,  skurcz i paraliż mięśnia łydki i inne.

 


Przeciwwskazania:

 • dzieci do 4 lat. Jeżeli dzieckiem zajmuje się lekarz, to terapie można prowadzić nawet u noworodków
 • ciąża
 • posiadanie rozrusznika
 • padaczka
 • ostre bóle chirurgiczne
 • wrodzony niedorozwój centralnego układu nerwowego
 • hemoroidy
 • bezpośrednie oddziaływanie poprzez powiekę, na gałkę oczną.

Urządzenie RGAmed  posiada dwa promienniki (kryształy) koloru niebieskiego. Pracująca powierzchnia kryształu jest płaska i zaznaczona jasnym okręgiem.

 
Praca aparatu w programie 3-cim

progr-3


Program 3-ci, to program antypasożytniczy i antywirusowy
Czas pracy aparatu w 3 programie: 61 min.
W dolnej części urządzenia, znajdują się dwa gniazda wtykowe do podłączenia przewodów i bransoletek używanych tylko w programie nr 3.

 

Program stosuje się do przeprowadzenia zabiegu antypasożytniczego, impulsami elektromagnetycznymi. Ten program posiada także właściwości przeciwzapalne. Czas pracy 3 programu to 61 minut, łącznie  z przerwami (7-20-7-20 -7).

 

Program 3 pozwala oczyścić organizm z pasożytów, wszy, kleszczy, grzybów, wirusów, bakterii jednokomórkowych i innych mikroorganizmów patogenicznych. Metoda ta oparta jest na oddziaływaniu impulsami elektromagnetycznymi o częstotliwości 30+/-2kHz.
Częstotliwość 30 kHz odkryta została przez uczoną kliniczną X. Klark i  okazuje się częstotliwością uruchamiania chemicznych reakcji w mitochongriach organizmu (centra oddychania) chorych komórek, mikroorganizmów i pasożytów.
Działanie impulsów elektromagnetycznych o częstotliwości 30kHz, okazało się zabójczym dla wszystkiego rodzaju pasożytów!

 

Instrukcja do przeprowadzenia zabiegów:
Zabiegi należy przeprowadzać 1-3 razy dziennie. Zaleca się przeprowadzić cykl 30 zabiegów w okresie od 1 do 4 tygodni, a następnie zastosować przerwę 7 dni. Takie cykle stosuje się do momentu  ustabilizowania stanu zdrowia, albo do ustąpienia oznak chorobowych. Pacjentowi stosującemu zabiegi, zaleca się w ciągu doby  wypijać dostateczną ilość czystej, zrestrukturyzowanej wody, do której dodaje się informację odczytaną z moczu, lub kału, dla przyśpieszenia wydalenia z organizmu mikroorganizmów i pozostałości z ich rozpadu.

 


Gabinet Terapii Naturalnych

Irena MIELIMĄKA
ul. Narutowicza 45, 44-283 Rydułtowy

tel./fax +48 32 45 79 951

tel. +48 601 46 32 90

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 
©RGAmed Company®Ltd, Litwa
Licencja dla Irena Mielimąka 2013 - 2021
ul. Narutowicza 45, 44-280 Rydułtowy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      http://falemilimetrowe.pl
© 2008 Strona informacyjna - Aparaty serii IQ-Well, Aparat RGAmed, fale milimetrowe - terapie, medycyna informacyjna, przywracanie naturalnych funkcji organizmu | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de